Skolestart

1. trinn

Oppmøte kl. 10.00 i skolegården mot Birkelunden. Dagen varer til 12.00. AKS er åpen etter skoleslutt. Merk at AKS IKKE er morgenåpen denne dagen.

2. - 7. trinn

Oppmøte kl. 8.30 på Dælenenga. Vi starter skoleåret med en felles start på "læring og glede". Dagen følger timeplanen.