Skolestartere, barn født 2012

Glade skoleelever illustrasjon

Vedtak om nærskole

Skolen har sendt ut vedtak om nærskoletilhørighet til de elevene som tilhører vår veiledende inntaksområde. Dette ble gjort 10.04.18. Vedtaket er sendt ut til alle selv om de har søkt skolebytte til en annen offentlig skole og de venter på svar.  Svar på søknad om skolebytte vil komme rundt 5. mai. Har dere fått vedtak om nærskoletilhørighet men har fått plass på en privat skole eller dere har flyttet? Ta kontakt med oss så fort som mulig. Dette kan gøres på e-post: hilde.handeland@ude.oslo.kommune.no

Har dere søkt om skolebytte til Grünerløkka skole?

Svar vil bli sendt ut innen 5. mai. Skolen har plass til 84 elever på 1. trinn. Siden det er stor mobilitet blant elevene (blant annet at man får plass ved en annen skole, noen flytter o.s.v.) vil vi ha et kontinuerlig opptak til ledige plasser. Foresatte vil bli kontaktet ut fra rangering etter gitte kriterier. Se https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoler-og-skoletilhorighet/bytte-skole/ .

Har dere søkt om skolebytte til en annen skole?

Svaret på søknaden kommer rundt 5. mai, men også her vil det være et kontinuerlig opptak etterhvert som de ulike skolene får ledig kapasistet. Når dere får plass ved en annen skole er det viktig at dere tar kontakt med Grünerløkka skole og gir beskjed om at eleven skal begynne på en annen skole. Dette kan dere gjøre via e-post: hilde.handeland@ude.oslo.kommune.no

Førskoledag tirsdag 5. juni

Det blir førskoledag for alle som har skoleplass ved Grünerløkka skole tirsdag 5. juni kl. 9.00 - 11.30. Foreldrene møter sammen med eleven. Ta med matpakke og drikke.

Plan for dagen:

09.00   Oppmøte i skolegården mot Dælenenga.

            Opprop og deling i grupper.

09.15   Elevene: aktiviteter i klasserommet/ute i skolegården.

09.30   Foresatte deltar på informasjonsmøte med ledelsen og Aktivitetsskolen.

11.30    Elevene hentes av foresatte i klasserommet

 Det må poengteres at gruppene som elevene er i denne dagen ikke er de gruppene de vil være i fra høsten.

Oppstart Aktivitetsskolen (AKS) onsdag 1. august

Det er gratis deltagelse etter skoletid for elever på 1. trinn. Det betyr i praksis at elevene har en gratis deltidsplass. For dere som ønsker heltidsplass så betaler dere for dette. Se under fanen "Aktivitetsskolen" her på hjemmesiden. Der finner dere informasjon om dette og om oppstarten på AKS. Vi anbefaler alle å starte minst en uke før skolestart på AKS. Dette er en god mulighet for barna å bli trygge og kjent med skolen. Alle som er påmeldt AKS vil få tilsendt informasjon om oppstarten i juni.

Skolestart mandag 20. august kl. 10.00

Skolestart er mandag 20. august kl. 10.00 - 12.00. Det er ikke AKS før skolestart, men AKS er åpen fra 12.00 denne dagen.Foreldre og barn møter i skolegården mot Birkelunden kl. 10.00.