Brukerundersøkelse av Aktivitetsskolen

bøker

NFORMASJON OM ÅRETS BRUKERUNDERSØKELSE AV AKTIVITETSSKOLETILBUDET

UDE oppfordrer alle foresatte med barn 1.-4.trinn – også de som ikke har barn i AKS – samt foresatte med barn 5.-7.trinn som benytter seg av aktivitetsskoletilbudet om å delta. Hensikten med undersøkelsen er å få konkrete tilbakemeldinger på tilbudet i AKS.

Undersøkelsen vil gjøres tilgjengelig mandag 02. desember, og vil vare i fjorten dager, t.o.m. mandag 16. desember kl. 23:59. Foresatte vil motta en e-post og en SMS med lenke til undersøkelsen mandag 02. desember og kan svare på mobiltelefon, nettbrett eller PC med internett-tilgang.