Elevundersøkelsen 2018

Forskjellige skoleelementer

Formålet med Elevundersøkelsen er at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen.

Elevundersøkelsen gjennomføres i regi av utdanningsdirektoratet (Udir). Det er obligatorisk for alle skoler å gjennomføre undersøkelsen på høsten, men det er frivillig for elevene å delta på undersøkelsen. Elever som deltar kan velge å hoppe over spørsmål hvis han/hun opplever noen av dem som ubehagelige eller ikke ønsker å svare. Elevene som svarer er anonyme, og Udir tar forholdsregler for å ivareta personvernet under bahandlingen av grunndata fra undersøkelsen. Det er blant annet lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater for både skole, skoleeier og statlige utdanningsmyndigheter for å hindre indirekte gjennkjenning av de som har svart.

For mer informasjon se www.udir.no/undersokelser

Se også skrivet"Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen"