Elevundersøkelsen

Bilde av 3 emoji sur, strek, smiley på blå bakgrunn

Elevundersøkelsen gir eleven på 5. -7. trinn mulighet til å si hva den mener om læring og trivsel på skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen enda bedre.  

Svarene fra Elevundersøkelsen kan brukes av forskere. Vi viser også noen av svarene på nettsiden «Skoleporten».  

 

Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen, men vi håper alle vil delta slik at skolen kan bli bedre. Elevene kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.  

 

Når elevene svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver de ikke inn navnet sitt. Verken skolen, kommunen eller staten kan se hva den enkelte elev har svart. Utdannings-direktoratet har ansvaret for at svarene på Elevundersøkelsen lagres og blir brukt på riktig måte. 

Hvis du har spørsmål om Elevundersøkelsen, kan du spørre læreren eller gå inn på denne nettsiden: www.udir.no/undersokelser.