Førskoledag tirsdag 5. juni 2018

Barn skriver

Vi ønsker foreldre og våre nye elever velkommen til en førskoledag tirsdag 5. juni kl. 9.00.

Vi møtes i skolegården mot Dælenenega ved lekeapparatene. Her vil elevene bli delt inn i 4 grupper og vil være sammen med en lærer i et klasserom fram til 11.30. Elevene vil være med på en undervisningsøkt, ha spisepause og utepause.  I mellomtiden vil foreldrene ha et foreldremøte i gymsalen ledet av rektor Ellen Lühr. Etter foreldremøtet vil det være tid for foreldrene til å mingle før elevene hentes 11.30.

Vi gjør oppmerksom på at gruppene på førskoledagen IKKE er identisk med gruppene slik de vil bli seende ut til høsten. Gruppene på førskoledagen er alfabetisk, mens ved sammensetning av gruppene til høsten er det flere faktorer som vil være avgjørende; kjønn, adresse, barnehage, andre forhold.