Ny e-post og postadresse fra 08.11.2018

Torsdag 8. november 2018 får skolen ny e-post og postadresse. Vi ber dere om å bruke følgende adresse ved henvendelser fra og med denne dagen.

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten

Grünerløkka skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 OSLO